مقایسه محصولات در دسته بندی میدرنج و فول رنج

×
میدرنج-اچ-ساند-مدل-hs-640
اضافه کردن
توان اسمی:
حداکثر توان
دامنه فرکانسی
حساسیت:
مقاومت